(MỚI NHẤT)ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2019 KHÁN HỘ CÔNG GIA ĐÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO TUYỂN ĐƠN HÀNG KHÁN HỘ CÔNG GIA ĐÌNH NGÀY 15/10/2019

 THÔNG TIN CHI TIẾT BẢNG CÔNG VIỆC NGHỀ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI ĐÀI LOAN:
411d731a7f12994cc003.jpg


18a003990f91e9cfb080.jpg

ef543a6c3664d03a8975.jpg

Đăng ký tư vấn

Họ và tên (*)
Năm sinh (*)
Giới tinh (*)
Quê quán
Số điện thoại (*)
Mã kiểm tra (*)

Dấu(*) là bắt buộc phải nhập