TIN VUI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 1.1.2020

Ngày 14/8/2019, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 34 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động cơ bản. Theo đó, thời gian và mức điều chỉnh như sau:

- Kể từ ngày 1/1/2020, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 23.100 Đài tệ/tháng lên 23.800 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 770 USD/tháng), biên độ tăng là 3,03% (tăng 700 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

- Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 150 Đài tệ/giờ lên 158 Đài tệ/giờ.”, biên độ tăng là: 5,33%/tháng.

基本工資審議委員會於今(14)日召開第34次會議,經勞、資、學、政各方委員討論,獲致結論:自109年1月1日起,每月基本工資由23,100元調整至23,800元,調升700元,調幅3.03%;每小時基本工資由150元調整為158元,調升8元,調幅5.33%。將由勞動部陳報行政院核定。

.69607156_2383019678477807_2089471597747372032_n.jpgấn để phóng to ảnh


 

Đăng ký tư vấn

Họ và tên (*)
Năm sinh (*)
Giới tinh (*)
Quê quán
Số điện thoại (*)
Mã kiểm tra (*)

Dấu(*) là bắt buộc phải nhập